Special library of International Association of Sport Kinetics

Created: Sunday, 05 November 2017

Biblioteka Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej 

1. Starosta W. (Red.) [1990]: Koordynacja ruchowa w sporcie (Movement coordination in sport). Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp., Instytut Sportu w Warsawie. Warszawa-Gorzów, Vol.1, 1-222. [In Polish].

2. Starosta W. (Hrsg.) [1990]: Bewegungskoordination im Sport (Movement coordination in sport). Internationale Gesellschaft fur Sportmotorik. Akademie fur Korperkultur in Poznań, Auswartige Fakultat fur Leibeserziegung in Gorzów Wlkp., Sportinstitut in Warschau, Warszawa – Gorzów, Vol. 2, 1-256. [In German].

3. Starosta W., Pristupa N. (Red.) [1993]: Izbrannyje aspekty sportiwnoj motoriki (Selected aspects of sport kinesiology). Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Brestskij Gosudarstwiennyj Pedagogiczeskij Institut im. A.S. Puszkina – Fakultet Fiziczeskogo Wospitanija. Brest, Vol. 3, 1-272. [In Russian].

4. Osiński W., Starosta W. (Ed.) [1994]: Proceedings of the 3rd International Conference „Sport Kinetics ‘93”. International Association of Sport Kinetics. Academy of Physical Education in Poznań, Institute of Sport in Warsaw, Poznań, Warsaw, Vol. 4, 1-764. [In English].

5. Bergier J. (Ed.) [1995]: Science in Sports Team Games. International Association of Sport Kinetics, Academy of Physical Education in Warsaw-Institute of Physical Education and Sport in Biala Podlaska, Warsaw, Vol. 5, 1-598. [In Polish and German].

6. Starosta W. [1995]: Model wszechstronnej edukacji motorycznej polskiego dziecka w rodzinie (Model of comprehensive movement education of a Polish child in family). Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. International Association of Sport Kinetics, Warsaw, Vol. 6, 1-80. [In Polish and English].

7. Sadowski J., Starosta W. (Eds.) [1998]: Movement Coordination in Team Sport Games and Martial Arts. International Association of Sport Kinetics, Academy of Physical Education in Warsaw, The Institute of Sport and Physical Education in Biała Podlaska, Warsaw – Biała Podlaska, Vol. 7, 1-316. Abstract book, 1-90.   [In English].

8. Strojnik V., Ušaj A. (Eds.) [1999]: Theories of Human Motor  Performance and their Reflections in Practice. International Association of Sport Kinetics University of Ljubljana, Faculty of Sport, Warsaw – Ljubljana, Vol. 8, I part – 1-424, II -part 1-94 (ed. B. Jośt). [In English].

9. Starosta W., Merni F., Franceschetti F., Carbonaro G., Cicchella A. (Eds.) [2001]: Motor Coordination in Sport and Exercise. International Association of Sport Kinetics. University of Bologna – Facolta di Scienze Motorie, Centro Sportivo Universitario Bolognese, Centro Studi & Ricerche. Bologna-Warsaw, Vol. 9, 1-374.[in English and Italian].

10. Starosta W., Strzyżewski W. [2001]: Ringo – polska gra sportowa dla każdego. (Historia, technika, metodyka, taktyka, wyniki, przepisy).[Ringo – Polish game for everyone. History, technic, methodology, tactic, results, rules]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Vol. 10, 1-152. [In Polish].

11. Skripko A., Starosta W. (Red.) [2002]: Fiziczeskoje wospitanie i zdorowie mołodzioży [Physical education and health of youth]. Mieżdunarodnaja Assocjacja po Sportownoj Motorikie, Institut Sowriemiennych Znanij w Minskie, Instytut Sporta w Warszawie, Warszawa-Minsk. Vol. 11, 1-192. [In Russian].

12. Botwina R., Starosta W. [2002]: Mentalne wspomaganie sportowców. Teoria i praktyka [Mental support of athletes. Theory and practice]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Akademia Wychowania Fizyczna w Poznaniu – Instytut Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp., Instytut Sportu w Warszawie, Warszawa – Gorzów Wlkp., Vol. 12, 1-420. [In Polish].

13. Radzińska M., Starosta W. [2002]: Znaczenie, rodzaj i struktura skoczności oraz jej uwarunkowania [Importance, kinds and structure jumping abilities]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Akademia Wychowania Fizyczna w Poznaniu, Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.,Gorzów, Vol. 13, 1-170. [In Polish].

14. Bajdziński M., Starosta W. [2002]: Kinestetyczne różnicowanie ruchu i jego uwarunkowania [Movements kinesthetic differentiation ability and its conditions]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej.. Akademia Wychowania Fizyczna w Poznaniu, Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Instytut Sportu w Warszawie. Warszawa-Gorzów, Vol. 14, 1- 168. [In Polish].

15. Starosta W. [2003]: Motoryczne zdolności koordynacyjne (znaczenie, struktura, uwarunkowania, kształtowanie) [Movement coordination abilities (significance, structure, conditions, development]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Instytut Sportu w Warszawie, Warszawa, Wydanie II poprawione i uzupełnione, Vol. 15, 1-568. [In Polish].

16. Starosta W., Osiński W. (Eds.) [2003]:  New ideas in sport sciences: current, issues and perspectives. International Association of Sport Kinetics, Warsaw. State School of Higher Vocation in Leszno, Warsaw-Poznań-Leszno, Vol. 16, I part – 1-354, II – 1- 284. [In English].

17. Starosta W. [2004]: Jazda na wrotkach i deskorolce dla każdego. [Roller skating and skateboard for everyone]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Warszawa, Vol. 17, 1-152. [In Polish].

18. Starosta W. [2005]: Uczymy się jeździć na łyżwach [Self-learning in ice skating]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Warszawa, Vol. 18, 1-108. [In Polish].

19. Sadowski J. (ed.) [2005]: Motor coordination abilities in scientific researches. International Association of Sport Kinetics, Warsaw. Józef Piłsudski Academy of Physical Education in Warsaw – Faculty of Physical Education in Biała Podlaska, Biała Podlaska, Vol.20,  1- 468. [In English].

20. Starosta W., Squatrito, S. (Eds.) [2005]: Scientific Fundaments of Human Movement and Sport Practice. International Association of Sport Kinetics, University of Bologna, Faculty of Exercise and Sport Science, University of Bologns-Sport Center, Centro Universitario Sportivo Bolognese in Bologna, Italy, IASK Library series, Vol.21, 1-659: I Part 1-326; II Part – 327-659 [In English].

21. Starosta W. [2006]: Globalna i lokalna koordynacja ruchowa w wychowaniu fizycznym i sporcie  [Global and local movement coordination in physical education and sport]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Akademia Wychowania Fizyczna w Poznaniu, Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Warszawa, Vol. 19, 1-746. [In Polish].

22. Starosta, W. [2007]: 15 th Anniversary of Establishment and Development of the IASK. International Association of Sport Kinetics, Institute of Sport in Warsaw, Faculty of Physical Culture in Gorzów of University School of Physical Education in Poznań, Warsaw, vol.22, 1-370. [In English and Polish].

23. Dębczyńska-Wróbel, I., Starosta, W. [2007]: Dominujący kierunek obrotów w ćwiczeniach sportowych – uwarunkowania genetyczne czy środowiskowe? [Dominant direction of turns in sport exercises – genetic or social conditions].   Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Faculty of Physical Culture in Gorzów of University School of Physical Education in Poznań, Warszawa – Gorzów Wlkp.Vol.23, 1-304. [In Polish].

24. Sadowski, J., Niźnikowski J. (Eds.) [2008]: Coordination motor abilities in scientific research. International Association of Sport Kinetics. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw – Faculty of Physical Education in Biała Podlaska, Biała Podlaska, Vol.24, 1-348. [In English].

25. Starosta, W. [2008]: Stronne zróżnicowanie techniki ćwiczeń zawodników rozmaitych dyscyplin sportu [Side differentiation of exercises technique In athletes of various sport disciplines]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu, Warszawa – Supraśl. Vol. 25, 1-239. [In Polish].

26. Starosta, W., Jevtić B. (Eds.) [2009]: New ideas In Fundamentals of Human Movement and sport science: current issues and perspectives. International Association of Sport Kinetics. Faculty of Sport and Physical Education University of Belgrade, Olympic Committee of Serbia, Belgrade, Vol. 26, 1-408. [In English].

27. Starosta, W., Karpińska, A. [2009]: Uwarunkowania rozwoju koordynacji ruchowej w tańcu (na podstawie wyników badań uczennic szkół baletowych) [Conditions of development movement coordination in dance (on basic of investigations ballet school female students]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Akademia Wychowania Fizycznego – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Warszawa, Vol. 27, 1- 350. [In Polish].

28. Starosta W., Podciechowska K. [2009]: Uwarunkowania i zmienność poziomu koordynacji ruchowej u zawodniczek gimnastyki artystycznej [Conditions and changeability of movement coordination level in women competitors in rhythmic gymnastics]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Akademia Wychowania Fizycznego – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Warszawa, Vol.28, 1- 396. {In Polish].

29. Starosta W., Papadopoulos C. (eds.)[2009]: Current and Future Directions in Human Kinetics Research. Final Program & Book of Abstracts. International Association of Sport Kinetics. Aristotle University of Thessaloniki, Laboratory of Sport Biomechanics. Chalkidiki, Vol. 29, 1- 368. [In English].

30. Starosta, W. Stronczyński W. [2010]: Znaczenie rytmu w nauczaniu i doskonaleniu techniki ruchu [Importance of rhythm in teaching  and of movements technique development]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Instytut Sportu w Warszawie, Warszawa-Białystok, Vol.30, 1-488. [In Polish].

31. Starosta, W. [2010]: Kariera naukowa czy pasja życia?[Scientific carrier or passion of life?]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Instytut Sportu w Warszawie.  Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Warszawa, Vol.31, 1-418. [In Polish].

32. Starosta, W. [2010]: Human movement science – anthropokinesiology. International Association of Sport Kinetics. Institute of Sport in Warsaw. University School of Physical Education and Tourism in Białystok. Warszaw, Vol.32, 1-584. [In English].

33. Sadowski, J., Niżnikowski, T. (Eds.) [2010]: Coordination motor abilities in scientific research. International Association of Sport Kinetics. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw – Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska, Vol.33, 1-248. [In English].

34. Starosta, W. [2011]: Wybrane zagadnienia psychologii treningu i zawodów sportowych. [Selected problems of psychology of training and sport competitions]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Instytut Sport w Warszawie. Warszawa, Vol.34, 1-526. [In Polish].

35. Rynkiewicz, M., Starosta, W. [2011]: Asymmetry of paddling technique, its selected conditions and changeability in highly advanced kayakers. International Association of Sport Kinetics. Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznań. Poznań- Warsaw, Vol.35, 1-150. [In English].

36. Starosta, W., Wangryn, M. [2012]: ABC polskiej gry w ringo (Metodyka nauczania techniki i taktyki) [ABC of Polish ringo game (Methodology of technique and tactic teaching and improvement). Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Polskie Towarzystwo Ringo. Warszawa, Vol.36, 1-146. [In Polish, part in English].

37. Starosta, W. [2012]: Interdyscyplinarne uwarunkowania treningu sportowego dzieci i młodzieży [Interdisciplinary conditions of sport training children and youth]. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Instytut Sportu w Warszawie. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Warszawa, Vol. 37, 1-580. [In Polish].

38. Starosta, W. [2015]: Kinestezja – nowa metoda doskonalenia najwyższej jakości ruchów.[Kinesthesis- New method of development of highest quality of movements]. International Association of Sport Kinetics. Institute of Sport in Warsaw. Warsaw, Vol. 38, 1-692. [In Polish].

39. Niźnikowski, T., Sadowski, J., Starosta, W. (eds.)[2016]: Coordination abilities in Physical Education, Sports and Rehabilitation. International Association of Sport Kinetics. Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw- Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska, Warsaw, Vol. 39, 1-321. [In English].

40. Mario Baić, Patrik Drid, Włodzimierz Starosta, David Curby, Hrvoje Karninčić (eds.)[2016]: Applicable Research in Wrestling. International Association of Sport Kinetics. Faculty of Sport and Physical Education, University of Novi Sad, SRB Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, CRO. Novi Sad, Zagreb, Vol. 40, 1-253. [In English].

 

A great part of this book you can receive per post after contact with mr.

Agnieszka Dobrzycka, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Physical Culture Library in Krakow

(Krakowska Księgarnia Kultury Fizycznej).

Hits: 19807

Copyright © 2024, International Association of Sport Kinetics